ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Viết sơ đồ lai từ P đến F2 biết hoa đỏ trội hơn hoa trắng và F2 có 25% hoa đỏ, 50% hoa hồng, 25% hoa trắng

ở hoa dạ lan,màu hoa đỏ là tính trạng trội so với màu hoa trắng .Giao phấn giữa 2 cây thuần chủng thu được F1 rồi tiếp tục cho F1 tự thụ phấn .Ở F2 có tỉ lệ 25%hoa đỏ,50%hoa hồng,25%hoa trắng.Biện luận và lập SĐL từ P đến F2.

  bởi Đặng Ngọc Trâm 24/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • F2 phân li tỉ lệ 1:2:1 = 4 tổ hợp giao tử = 2 x 2 → F1 dị hợp 1 cặp gen Aa.

  → A: đỏ; a: trắng.

  Tính trạng di truyền theo quy luật phân li, trường hợp trội không hoàn toàn.

  P: AA (đỏ) x aa (trắng) → F1: Aa (hồng) .

  F1 x F1: Aa x Aa → F2: Kiểu gen: 1AA (1 đỏ) : 2Aa (2 hồng) : 1aa (1 trắng).

    bởi nguyễn thắng 24/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA