RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Xác định kiểu gen của P và F1 biết quả đỏ trội hoàn toàn so với quả bầu dục và F1 có quả tròn

Quả hình tròn ở cà chua là tính trạng trội hoàn toàn so với quả bầu dục. Khi lai cà chua quả tròn với nhau, người ta thu được toàn bộ các cây F1 có quả tròn. Lai các cây F1 với nhau được F2 có cả quả tròn và quả bầu dục.

a. Hãy biện luận để xác định kiểu gen của P và F1.

b. Xác định tỷ lệ phân ly kiểu gen và kiểu hình có thể có ở F1 và F2.

  bởi Lê Minh Trí 24/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Qui ước: A – quả tròn; a – quả bầu dục

  a. F2 có cả quả tròn và quả bầu dục cho thấy F1 có cả thể dị hợp tử và đồng hợp tử, P không thuần chủng. P: AA x Aa  

       F1: 1AA:1Aa 

  b.Các kiểu lai F1 x F1

  F1Tỷ lệ kiểu gen 

  Tỷ lệ kiểu hình

  AA x AA

  AA x Aa

  Aa x AA

  Aa x Aa

  4AA

  2AA:2Aa

  2AA:2Aa

  1AA : 2 Aa : 1aa

  4 quả tròn

  4 quả tròn

  4 quả tròn

  3 quả tròn : 1 bầu dục

  TLKH F2: 15 quả tròn : 1 quả bầu dục

   TLKG F2:  9 AA : 6 Aa : 1aa

   

    bởi nguyễn văn chính 24/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA