RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm kiểu gen của P biết P là hạt vàng mà F1 có cả hạt vàng và xanh

Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc hạt do một gen quy định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng thu được các cây P . Cho các cây P tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được: 99% hạt màu vàng, 1% hạt màu xanh. Tính theo lí thuyết, các cây P có kiểu gen như thế nào? Tỉ lệ mỗi kiểu gen là bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc hạt ở đậu Hà Lan không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

  bởi Nguyễn Hồng Tiến 24/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • P hạt vàng mà F1 có cả hạt vàng và xanh => Hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. 
  Quy ước A: vàng, a: xanh. 
  F1 có 0,99 A-: 0,01 aa 
  0,01 aa là con của cây (P) hạt vàng Aa tự thụ phấn => P có cây AA và Aa. 
  Gọi thành phần kiểu gen P là\(xAA+yAa=1\) 
  Ta có: \(\frac{1}{4}.y=0,01\) (y cây Aa tự thụ phân đời F1 có  \(\frac{1}{4}.yAA:\frac{1}{4}.yaa\) 

  \(\Rightarrow y=0,04\)
  \(\Rightarrow x=1-0,04=0,96\) 
  Vậy TP kiểu gen của P là \(0,96AA+0,04aa=1\) + 0,04aa = 1.

    bởi nguyen hăng 24/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA