RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 31 trang 17 SBT Sinh học 9

Giải bài 31 tr 17 sách BT Sinh lớp 9

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P: Lông ngắn không thuần chủng X lông ngắn không thuần chủng, kết quả ở F1 như thế nào?

A. Toàn lông ngắn.

B. Toàn lông dài.

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài.

D. 3 lông ngắn : 1 lông dài.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

A: lông ngắn 

a: lông dài 

P: Lông ngắn X Lông ngắn 

Aa x  Aa

G: A, a  A,a 

F1: 1 AA, 2 Aa, 1 aa

Kiểu hình: 3 lông ngắn, 1 lông dài 

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 17 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA