RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 19 trang 14 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 14 sách BT Sinh lớp 9

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong thí nghiệm của mình để

A. xác định cá thể thuần chủng.

B. xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.

C. xác định tính trạng nào là lội, tính trạng nào là lặn.

D. kiểm tra các cơ thể mang kiểu hình trội là thuần chủng hay không thuần chủng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong thí nghiệm của mình để kiểm tra các cơ thể mang kiểu hình trội là thuần chùng hay không thuần chủng.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 14 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA