RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 17 trang 14 SBT Sinh học 9

Giải bài 17 tr 14 sách BT Sinh lớp 9

Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của một phép lai như sau:

Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm  →  F1: 3/4 đỏ thẫm : 1/4 xanh lục.

Kiểu gen của P trong công thức lai trên như thế nào?

A. P: Aa x Aa                    B. P: AA x Aa

C. P: AA x AA                    D. Aa x aa

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

A: quy định thân đỏ thẫm, a: quy định thân xanh lục

P thân đỏ thẫm x thâm đỏ thẫm

F1: 3 đỏ thẫm : 1 xanh lục 

=> P phải là dị hợp lai với nhau 

P: Aa x Aa

=> Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 14 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA