RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 18 trang 14 SBT Sinh học 9

Giải bài 18 tr 14 sách BT Sinh lớp 9

Cặp lai nào dưới đây được xem là lai thuận nghịch?

A. ♀AA  X ♂ aa và ♀ Aa X ♂Aa

B. ♀Aa  X ♂ Aa và ♀ aa X ♂AA

C. ♀AA  X ♂ aa và ♀ aa X ♂AA

D. ♀AA  X ♂ AA và ♀ aa X ♂aa

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Lai thuận nghịch là phép lai được tiến hành theo 2 hướng khác nhau: Ở hướng thứ nhất dạng này được dùng làm bố thì ở hướng thứ 2 nó được dùng làm mẹ. 

Vậy phép lai thuận nghịch là:

♀AA  X ♂aa và ♀ aa X ♂AA

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 14 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Nhật Minh

  Mọi ng giúp mình vs ạ!! Mình đang cần gấp~~

  Câu 1: Ở bắp hạt đỏ do gen A quy định trội hoàn toàn so ơới gen a quy định hạt trắng. Cây cao do gen B quy định trọi òoàn toàn so với gen b quy định cây tâấp. Biết rằng hai cặp gen nói trên nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Không cần viết sơ đồ lai hãy xác định kết quả lai F1 trong các trường hợp sau:

  -TH1: P1:AABb x AaBB

  -TH2: P2:AaBb x Aabb

  -TH3: P3:AaBb x aaBb

  -TH4: P4:AaBb x aabb

  -TH5: P5:Aabb x aaBb

  Câu 2: Ở một loài, KG A-B- quy định lông dài, còn các kiểu gen A-bb, aaB- và aabb quy định lông ngắn. Gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen d qui định lông trắng., Mỗi gen nằm trên NST riêng biệt. Cho con cái lông dài, đen thuần chủng giao phối với con đực lông ngắn, trắng được F1. Cho con đực F1 giao phối tiếp với con cái lông trắng, ngắn. Xác định kết quả của phép lai về KH và KG?

  Câu 3: Ở một loài thực vật, người ta xét 2 cặp tính trạng về hình dạng và thời gian chín của hạt do cặp gen qui định. CHo giao phấn giữa hai cây P thu được con lai F1 có kết quả như sau:

  56,25% cây có hạt tròn, chín sớm

  18,75% cây có hạt tròn, chín muộn

  18,75% cây có hạt dài, chín sớm

  6,25% cây có hạt dài, chín muộn

  a)Giải thích và nêu định luật di truyền điều khiển mỗi cặp tính trạng trên

  b)Tổ hợp 2 tính trạng trên thì định luật di truyền nào điều khiển. Viết SĐL từ P đến F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hiền

  Tại sao Men Đen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai ?

  A. Để theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng.

  B. Để thực hiện phép lai có hiệu quả

  C. Để dễ tác động vào sự biểu hiện các tính trạng.

  D. Để dễ tác động vào sự biểu hiện của kiểu hình .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Mọi người giúp mình với ạ!! MAi mình phải nộp rồi á ~~~~ :(

  Câu 1:(Bài này 1 cặp tt nha)

  Ở thỏ, tính trạng lông nâu do gen N quy định và tính trạng lông trắng do gen n quy định.

  a)CHo thỏ đực lông nâu thuần chủng giao phối với thỏ cái lông trắng thuđược F1 tiếp tục cho F1 giao pôối với nhau, thu được F2.Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2

  b)Nếu cho F1 lai phân tích thì con lai có kết quả về kiều gen và kiểu hình như thế nào?

  Câu 2: Ở người, hai cặp tính trạng về tầm vóc và hình dạng tóc do cặp gen nằm trên hai cặp NST thường quy định. Tầm vóc thấp trội hoàn toàn so với tầm vóc cao.Tóc xoăn trội hoàn toàn so với tóc thẳng

  a)Nếu mẹ có KG dị hợp hai cặp và bố chỉ tạo được duy nhất một loại giao tử. Trong số các con sinh ra có đứa có tầm vóc cao, tóc thẳng thì KG và KH của bố mẹ và các con như thế nào?

  b)Một phụ nữ mang KH tầm vóc cao, tóc thẳng muốn chắc chắn sinh ra các con đều có tầm vóc thấp, tóc xoăn thì phải lấy chồng có KG và KH như thế nào?Lập SĐL minh họa?

  c)Bố mẹ đều có tầm vóc cao, tóc thẳng có thể sinh được con có tầm vóc thấp, tóc xoăn không?VÌ sao?

  --Mọi người giúp mình vs ạ----

  TKS ALL :*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  ở đậu Hà lan, gen A trội hoàn toàn quy định hạt màu vàng, gen lặn a quy định hạt màu xanh. cho cây mọc từ hạt vàng thuần chủng thụ phấn với cây mọc từ hạt xanh để được F1, tiếp tục lấy hạt của cây F1 đen gieo để được cây F2. biết ko có đột biến xảy ra

  a, hãy xác định tỉ lệ màu hạt của cá cây thế hệ F1 và cây thế hệ F2.

  b,Nêu nhận xét và giải thích mối quan hệ giữa thế hệ cây và thế hệ hạt ở thí nghiệm nêu trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Thế nào là phép lai phân tích? Dựa vào kết quả của phép lai phân tích, người ta có thể kết luận được điều gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Màu sắc lông của trâu do 1 gen qui định và tồn tại trên NST thường. Đem lai trâu đực trắng(1)với trâu cái đen(2), đẻ lần thứ nhất một con nghé trắng(3), đẻ lần thứ 2 một nghé đen (4).

  Nghé đen này lớn lên giao phối với một con trâu đực đen(5) sinh ra nghé trắng(6)

  a.Cho biết lông nào trội, lông nào lặn

  b. Tìm kiểu gen của 6 con trâu trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho hạt đỏ lai với hạt trắng.F1 100% hạt đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu đc 15 đỏ:1 trắng.Hạt đỏ có màu từ đỏ đậm đến đỏ nhạt.Hãy biện luận và viết sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Ở đậu Hà Lan, khi cho lai 2 cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau người ta thấy ở F1 xuất hiện cây hoa trắng.

  Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen nằm trên NST thường, không xảy ra hiện tượng đột biến.

  a) Biện luận và viết sơ đồ lai minh họa.

  b) Nếu các cây hoa đỏ F1 tiếp tục tự thụ phấn thì tỉ lệ phân li KH sẽ như thế nào?

  c) Nếu cho cây hoa đỏ ở F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Xác định kết quả ở F2.

  (Đề liên quan đến tính xác suất)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA