RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 14 trang 13 SBT Sinh học 9

Giải bài 14 tr 13 sách BT Sinh lớp 9

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1 . Cho F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 như thế nào?

A. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh.

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh.

C. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh.

D. 7 hạt vàng : 4 hạt xanh.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

F2: 3 hạt vàng : 1 hạt xanh

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 13 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA