RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm GTNN của biểu thức: \(P=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\)

Cho \(\frac{1}{4}\leq x\leq 1;y,z\geq 1\) sao cho xyz = 1. Tìm GTNN của biểu thức:

\(P=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\)

  bởi Van Tho 06/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (2)

 • Ta có: \(\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\geq \frac{2}{1+\sqrt{yz}}\Rightarrow P\geq \frac{1}{1+x}+\frac{2}{1+\sqrt{yz}}=\frac{1}{1+\frac{1}{yz}}+\frac{2}{1+\sqrt{yz}}\)

  Đặt \(t=\sqrt{yz}\Rightarrow 1\leq t=\frac{1}{\sqrt{x}}\leq 2\Rightarrow P=f(t)=\frac{t^{2}}{t^{2}+1}+\frac{2}{1+t}\)

  \(f'(t)=\frac{2t}{(t^{2}+1)^{2}}-\frac{2}{(1+t)^{2}}\leq 0\)

  \(f'(t)\leq f(2)=\frac{22}{15}\)

  Suy ra Min \(P=\frac{22}{15}\Leftrightarrow x=\frac{1}{4};y=z=2\)

    bởi Phan Quân 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA