OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE

Giải Tích 12 Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng là một nội dung mới đối với môn Giải tích 12. Với nội dung này, các em sẽ được làm quen với các phương pháp tìm nguyên hàm, tính tích phân và ứng dụng của tích phân vào tính diện tích hình phẳng, thể tích của vật thể, thể tích khối tròn xoay. Để nắm vững nội dung của từng bài học, các em có thể luyện tập thêm phần bài tập trắc nghiệm sau mỗi bài học cũng như có thể tham khảo hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK 

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF