RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Biết \(S_{K_{2}SO_{4}_{(20^0C)}}\) = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đề bài cung cấp số liệu về độ tan. Nhắc lại định nghĩa Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam H2O để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Như vậy trong 100 gam nước sẽ có chứa 11,1 gam K2SO4. Khối lượng dung dịch = 100 + 11,1 = 111,1 (gam)

Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 200C là:

\(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 = \frac{{11,1}}{{111,1}}.100 = 9,99\%\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA