ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 44.6 trang 61 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.6 trang 61 SBT Hóa học 8

A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H2SO4  có nồng độ 0,5M.

a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V: V= 2:3 được dung dịch C. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C.

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.6

a) Ta có: VA : VB = 2 : 3

Số mol H2SO4 có trong 2V (l) dung dịch A:

nH2SO4 = CM .VA = 0,2 . 2V = 0,4V (mol)

Số mol H2SO4 có trong 3V (l) dung dịch B:

nH2SO4= CM .VB = 0,5 . 3V = 1,5V (mol)

Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha trộn:

\({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,4V + 1,5V}}{{2V + 3V}} = 0,38(M)\)

Vậy nồng độ mol của dung dịch C là 0,38M.

b) Pha chế dung dịch H2SO4 0,3M.

Gọi x (l) là thể tích của dung dịch axit A.

y (l) là thể tích của dung dịch B.

nH2SO4 (A) = CM .VA = 0,2 . x (mol)

nH2SO4 (B) = C.VA = 0,5 . y (mol)

\({C_M} = \frac{n}{V} \to \frac{{0,2x + 0,5y}}{{x + y}} = 0,3 \to x = 2y\)

Vậy ta phải trộn 2 thể tích dung dịch axit A với 1 thể tích dung dịch axit B, ta sẽ được dung dịch H2SO4 có CM = 0,3M.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.6 trang 61 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Kim Ngan

  hòa tan hoàn toàn 4,6 natri vào nước dư thu được dung dịch natri hidroxit và khí hidro.

  a) viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  b) tính khối lượng Natri hidroxit thu được sau phản ứng.

  c) tính thể tích hidro thu được ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thuy Kim

  bài 5. cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 39,2 gam axit sunfuric

  a)viết PTPƯ xảy ra

  b)tính thể tích khí H2 thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  đốt cháy 4,4 8 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và C2 2 (ở đktc) cần dùng vừa hết V lít O2( ở đktc) . sau khi phản ứng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 22:9

  a) tính % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

  b) tinh V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho 11,1 gam hỗn hợp X gồm kim loại M và Al có tỉ lệ mol tương ứng 3:2 vào dung dịch HCl dư, sinh ra 6,72 lít H2 ở đktc. Xác định kim loại M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Hòa tan 5.2 g hỗn hợp X gồm Fe , Mg và Zn bằng dung dịch HCl thu được 6,72 l H2 ở đktc và dung dịch chứa m g muối . Tính giá trị của m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Bài 1: ( 1,5 điểm )

  1. Người ta tiến hành thí nghiệm

  TN1: Lấy m gam đá vôi đem nung trong không khí

  TN2: Lấy m gam Cu đem nung trong không khí

  TN3: Lấy m gam CuSO4.5H2O đem nung trong không khí

  TN4: Lấy m gam NaOH khan đem nung trong không khí

  Sau đó đem cân các mẫu thu được sau khi nung của các thí nghiệm trên thì thấy có hiện tượng gì ? Giải thích các hiện tượng trên ?

  2. Có phải mọi sự biến đổi các chất đều thuộc lĩnh vực hóa học không? Giải thích tại sao và cho ví dụ chứng minh?

  @Rainbow, @Hoàng Tuấn Đăng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hợp chất kim loại M với nhóm PO4 có công thức là M3(PO4)2 PTK = 267. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Bài 2: ( 2,0 điểm )

  1. Nêu hiện tượng giải thích bằng phương trình hóa học khi tiến hành các thí nghiệm sau:

  a) Sục từ từ cho đến dư khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong

  b) Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp NaOH và NaAlO2

  2. Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch riêng biệt sau: (NH4)2SO4 , NH4Cl , Ba(NO3)2 , AlCl3 , FeCl3 . Chỉ dùng thêm kim loại Ba hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trên ?

  @Rainbow, @Hoàng Tuấn Đăng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  a) làm bay hơi 75(mol) nước từ dd H2SO4 20% thì được dd có nồng độ 25%. Hãy xác định khối lượng dd ban đầu

  b) tính khối lượng NaCl kết tinh khi làm lạnh 548(g) dd muối ăn bão hòa ở 50 độ C xuống 20 độ C. Biết độ tan NaCl là 37(g) ở 20 độ C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Câu 1 : Để thu các khí \(CO_2\) ; \(H_2\) ; \(O_2\) ; \(CH_4\) vào ống nghiệm người ta làm như thế nào, vì sao?

  Câu 2 : Viết PTHH xảy ra nếu có khi cho nước tác dụng với các chất \(CaO\) ; \(MgO\) ; \(P_2O_5\) ; \(Cu\) ; \(SiO_2\) ; \(K\) và gọi tên các chất sản phẩm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Nêu các công thức hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  1 hòa tan 2,8 gam Fe bằng 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%

  a viết PTPU xảy ra

  b tính thể tích khí thoát ra ở đktc

  2 cho 6,9g Na tác dụng với nước thu được 600ml dung dịch và một lượng khí hidro

  a viet PTHH ?

  b tính thể tích ở đktc

  c tính nồng độ mol của dung dịch thu được

  3 cho 7,8g K tác dụng với nước thu vduoc 44,8 g dung dịch và một lượng khí hiđro

  a viết PTHH

  b tính thể tích khí hiđro xảy ra

  c tính nồng độ % của dung dịch thu được

  4 trong phòng thí nghệm người ta điều chế nhôm oxit Al2O3 dùng oxi để oxi hoá nhôm ở nhiệt độ cao

  a tính số gam khí oxi cần dùng để điều chế được 10,2g nhôm oxi?

  b tính số gam KClO3 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  giải giúp mk bài này.

  Đốt cháy 2,24lit khí A(công thức chung là CxHy) thu được 2,24lit khí cacbonic và 3,6g nước. Xác định công thức A. Các khí ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cho 13,5 gam AL tác dụng với 250gam dung dịch H2SO4 31,36% thu được V lít khí và dung dịch A .

  a) Tính V ( đktc)

  b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  cho một lượng hỗn hợp 2 kim loại Ag và Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 3,36 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau phản ứng còn một khối lượng chất rắn không tan là 6,25g. Tính khối lượng hỗn hợp 2 kim loại

  (làm ơn giúp mình với)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  cho m(g) hỗn hợp gồm CuO và FeO tác dụng với H2(dư), ở nhiệt độ thích hợp. Sau phản ứng thu được 29,6(g) hỗn hợp 2 kim loại, trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4(g). Tính thể tích khí H2 cần dùng. Tính m và % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ X cần dùng 7,2 gam oxi thu được sản phẩm gồm CO2 và H2O . Cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 15 gam kết tủa . Lập công thức phân tử của X biết 1 lít khí A ở dạng khí nặng gấp 2 lần 1 lít khí C2H6 ở cùng điều kiện .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hỗn hợp khí X gồm metan CH4 và etilen C2H4 cần dùng vừa đủ V lít O2 ( đktc ) thu được H2O và 4,48 lít CO2 ( đktc )

  a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra

  b) Tính giá trị V

  c) Tính thành phần trăm theo thể tích khí của mỗi khí trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Chỉ được dùng quỳ tím hãy phân biệt HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , NaOH , NaCl

  . Dùng quỳ tím thì chia được 2 nhóm

  Quỳ tím chuyển sang đỏ : HCl , H2SO4 

  ..........................xanh : Ba(OH)2 , NaOH

  Không có hiện tượng : NaCl

  :v Chia như vầy thì mấy cái còn lại cùng màu thì làm sao ? Không lẽ chỉ nhiêu ah ?

  Ai trả lời giúp đi 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

   Cho m gam (sắt ôxit) FeO tác dụng hết với 600ml dd HCl (axit clohidric) đặc tạo thành dd (sắt clorua) FeCl2 0,2M. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Tính V1,V2

  bởi Bin Nguyễn 29/07/2019

   

   

  Lấy V1 là dd HCl 0,6M trộn với V2 là dd NaOH 0,4 M thu được 0,6 l dd A . biết 0,6 l dd A tác dụng vừa đủ với 1.02g Al2O3. tính V1,V2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối cacbonat bằng dung dịch HCl dư thu đc dung dịch A và 0,672 l khí( đktc). Cô cạn A thu đc m g muối khan. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  trộn 120ml dd H2SOvới 40ml dd KOH. DD sau khi trộn chỉ chứa 1 muối axit và còn dư H2SO0,1M. Mặt khác, nếu trộn 40ml dd H2SOvới 60ml dd KOH thì dd sau khi trộn chỉ chứa 1 muối trung hòa và còn dư KOH 0,16M. Xác định Ccủa 2 dd ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Cho 13 gam kẽm tác dụng hết với Axit clohidric thu được kẽm clorua va hidro

  a)viết phương trình.

  b)tính khối lượng kẽm clorua tạo thành.

  c)tính khối lượng Axit clohidric tham gia phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

   Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch axit clohđric . Thành phần phần trăm của sắt trong hỗn hợp là 46,289% . Hãy xác định:

  a)     Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

  b)    Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc).

  c)     Khối lượng các muối tạo thành sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA