ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 44 Bài luyện tập 8

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 44 về Bài luyện tập 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. 1M
  • B. 0,1M
  • C. 0,25M
  • D. 0,2M
  • A. 18
  • B. 20
  • C. 22
  • D. 24
 •  

   
   
  • A. 0,45 M
  • B. 0,9 M
  • C. 0,94 M
  • D. 1,8M
  • A. Na2CO3
  • B. Na2SO4
  • C. NaCl
  • D. Ca(NO3)2
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 2,80M
  • B. 2,81M
  • C. 2,82M.
  • D. 2,83M.
 • Câu 6:

  Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

  • A. Số gam chất đó tan nhiều trong 100g dung dịch.
  • B. Số gam chất đó tan ít trong 100g dung môi
  • C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 1000g dung dịch
  • D. Số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà
 • Câu 7:

  Muốn chất rắn tan nhanh hơn trong nước thì:

  • A. Khuấy dung dịch
  • B. Đun nóng dung dịch
  • C. Nghiền nhỏ chất rắn
  • D. Cả 3 phương án trên đều đúng
 • Câu 8:

  Khẳng định đúng là

  • A. Yếu tố ảnh hưởng tới độ tan là áp suất
  • B. Có 3 bước để pha chế dung dịch
  • C. Dầu ăn không hòa tan được xăng
  • D. Hòa tan đường với nước ta thu được dung dịch gọi là nước đường.
 • Câu 9:

  Nó độ tan của khí clo ở 5°C và áp suất 2 atm là 2 gam được kí hiệu là

  • A. SCl ( 5°C, 2 atm ) = 2 gam
  • B. SCl2 ( 5°C ) = 2 gam
  • C. SCl ( 5°C, 2 atm ) = 20 gam
  • D. SCl2 ( 5°C, 2 atm ) = 2 gam
 • Câu 10:

  Tính mKOH biết hòa tan 900ml KOH 2M thành dung dịch A

  • A. 110 gam
  • B. 100,8 gam
  • C. 98 gam
  • D. 100 gam
 • Câu 11:

  Có 75g dung dịch KOH 30%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 55 % là:

  • A. 40 gam
  • B. 45 gam
  • C. 33 gam
  • D. 21 gam
YOMEDIA