ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phải thêm bao nhiêu gam KOH khan vào 300 gam dung dịch KOH 4% để được dung dịch KOH 10%

  • A. 
   18
  • B. 
   20
  • C. 
   22
  • D. 
   24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng chất tan KOH có chứa trong 300 gam dung dịch 4% là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{300.4}}{{100}} = 12(gam)\)

  Gọi khối lượng chất rắn cần thêm vào là a (gam)

  Ta có: \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Leftrightarrow \frac{{a + 12}}{{300 + a}}.100 = 10 \Rightarrow a = 20(gam)\)

   

  Sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo:

  Gọi a là gam KOH cần thêm vào để được dung dịch  KOH 10%.

  Ta có: 

  Ta có tỉ lệ: \(\frac{{300}}{m} = \frac{{90}}{6} \Rightarrow m = 20(gam)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5875

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA