RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Axit sunfuric thương mại có khối lượng riêng 1,84 gam/ml và nồng độ 96%. Pha loãng 25 ml axit vào nước được 500 ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là:

  • A. 
   0,45 M
  • B. 
   0,9 M
  • C. 
   0,94 M
  • D. 
   1,8M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lưu ý: Đơn vị của khối lượng riêng là gam/ml nên không cần đổi 25ml sang lit.

  Đổi 500ml thành 0,5 lit

  Khối lượng dung dịch Axit sunfuric là:

  \(m = d.V = 1,84.25 = 46(gam)\)

  Khối lượng chất tan là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{96.46}}{{100}} = 44,16(gam)\)

  Biết nguyên tử khối của H = 1, S = 32;O = 16

  Số mol chất tan là

  \(n = \frac{m}{M} = \frac{{44,16}}{{(1.2 + 32 + 16.4)}} = 0,45(mol)\)

  Dung dịch này có nồng độ mol là:

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,45}}{{0,5}} = 0,9(M)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5878

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA