RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lấy mỗi chất 10 gam hòa tan hoàn toàn vào nước thành 200ml dung dịch HCl. Hỏi dung dịch nào có nồng độ mol lớn nhất

  • A. 
   Na2CO3
  • B. 
   Na2SO4
  • C. 
   NaCl
  • D. 
   Ca(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét công thức tính sô mol có: \(n = \frac{m}{M} = \frac{{10}}{M}\)

  Như vậy chất mà có M càng nhỏ thì số mol sẽ càng lớn.

  Công thức tính nồng độ mol là:

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{n}{{0,2}}(M)\)

  Só mol càng lớn thì nồng độ mol càng lớn (số mol và nồng độ mol tỉ lệ thuận)

  So sánh 4 đáp án: 

  A. Na2CO3 (M = 23.2+12+16.3 = 106)

  B. Na2SO4 (M = 23.2 + 32 + 16.4 = 142)

  C. NaCl (M = 23 + 35,5 = 58,5)

  D. Ca(NO3)2 (M = 40 + 14.2+16.2.3 = 164)

  Như vậy trong 4 đáp án ta chọn đáp án có M nhỏ nhất là đáp án C.

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5881

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA