RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 2,24 lít khí HCl (điều kiện tiêu chuẩn) vào 0,1 lít nước ta được dung dịch HCl. Nồng độ mol của dung dịch axit là?

  • A. 
   1M
  • B. 
   0,1M
  • C. 
   0,25M
  • D. 
   0,2M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mol khí HCl là:

  \(n = \frac{V}{{22,4}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\)

  Khối lượng khí HCl là:

  \(m = n.M = 0,1.(1 + 35,5) = 3,65(gam)\)

  Nồng độ mol của dung dịch là:

  \({C_M} = \frac{n}{{{V_{dd}}}} = \frac{{0,1}}{{0,1}} = 1(M)\)

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5874

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA