ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Hãy trình bày cách pha chế:

a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a: Pha chế 400 g dung dịch CuSO4 4%.

Khối lượng chất tan là:

\({m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{4.400}}{{100}} = 16g\)

Khối lượng dung môi:

mdm = mdd – mct = 400 – 16 = 384 g

Cách pha chế:

Cân lấy 16 g CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100 ml.

Cân lấy 384 g nước cất (vì số liệu không tròn nên ta sử dụng cân sẽ chính xác hơn việc sử dụng ống đong, đong lấy 384 ml nước) rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy kĩ cho CuSO4 tan hết. Ta được 400 g dung dịch CuSO4 4%

Câu b: Cách pha chế 300 ml dung dịch NaCl 3M.

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên đổi 300ml thành 0,3 lit

Số mol chất tan là:

\({n_{NaCl}} = {C_M}.V = 3.0,3 = 0,9(mol)\)

Khối lượng của 0,9 mol NaCl

\({m_{NaCl}} = {n_{NaCl}}.{M_{NaCl}} = 0,9.(23 + 35,5) = 52,65(gam)\)

Cách pha chế:

Cân lấy 52,65 g NaCl cho vào cốc thủy tinh.

Đổ dần dần nước cất vào và khuấy nhẹ đủ 300 ml. Ta được 300 ml dung dịch CuSO4 3M

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Bo Bo

  Xác định nồng độ phần trăm của dd muối ăn bão hoà (ở 200C), biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là 36 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Phạm Khánh Linh

  1. Hoàn thành bảng sau cho phù hợp. Viết PTPƯ minh họa nếu có:

  Nội dung

  Khí oxi

  Khí hidro

  Nước

  1.T/c vật lí

  2. T/c hóa học

  3.Ứng dụng

  4.Điều chế

  Ko làm

  5. Cách thu

  Ko làm

  2. Nối cột I vs cột II

  Cột I

  Cột II

  a. Sự oxi hóa là

  b. Chất khử là

  c. Sự cháy là

  d. Sự oxi hóa chậm là

  e. Chất oxi hóa là

  1.Chất chiếm oxi của chất khác

  2.Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát ság

  3. Q.Trình oxi hóa xảy ra từ từ có tỏa nhiệt

  nhưng ko phát sáng.

  4. Sự t.dụng của 1 chất vs oxi

  5.Sự tách oxi ra khỏi 1 chất

  6.Chất nhường oxi cho chất khác

  3 Điền CTHH của các chất sao cho phù hợp để hoàn thành các bảng sau.Gọi tên các chất trog bảng:

  a)

  Kim loại

  Oxit

  Bazơ

  Muối

  = SO4

  - Cl

  = PO4

  - HCO3

  1 Na

  2 Mg

  3 Al

  4Fe ( ll)

  5 Fe ( lll)

  b)

  Oxit bazơ

  Bazơ tương ứng

  Oxit axit

  Axit tương ứng

  1 CUO

  5 P2O5

  2

  Al ( OH )3

  6

  H2CO3

  3 K2O

  7

  HNO3

  4

  Ca ( OH )2

  8 SO2

  4 trình bày khái niệm dung dịch chất tan dung môi dung dịch bão hòa dung dịch chưa bão hòa, độ tan của 1 chất trong nước.

  5 viết công thức tính C %=................ ; C m =............

  giúp mình giải bài này với ạ mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Đun 18,47 g PbO trong bình kín chứa 8,96lít khí H2(đktc). Sau một thời gian thu được 18,07g chất rắn A . Xác định thành phần % các chất trong A và thể tích khí trong bình sau phản ứng . Biết rằng các sp đã được làm nguội đến nhiệt độ thường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Đề 2.1

  Câu 19. Hợp chất nào sao đây là Oxit.

  A.NaCl B.NaOH C.Na2O D.NaNO3

  Câu 18. Hợp chất nào sao đây là Ba zơ

  A .K2O. B.KCl C.Ba(OH)2 D.HCl

  Câu 17. .Muối nào sao đây là muối A xit.

  A. CaCO3 B.Ca(HCO3)2 C. CaCl2 D.CaSO4

  Câu 16. Ba zơ nào sau đây tan được trong nước.

  A.Fe(OH)3 B.Cu(OH)2 C.NaOH D.Al(OH)3

  Câu 15. Cho các phản ứng hóa học sau:

  1, 4Na + O2 → 2Na2O 4,Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

  2, 2 KClO3 → 2KCl + 3O2 5, CaCO3 → CaO + CO2

  3, 2Al +Cl2 → 2AlCl3 6, K2O + H2O→ 2KOH

  Phản ứng nào là phản ứng phân hủy.

  A. 1,2,3 B.1,2,4 C.2,4,5 D.3,4,6

  Câu14) Nồng độ % của dung dịch là:

  A. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

  B. Số gam chất tan có trong 100g dung môi

  C. Số gam chất tan có trong 1lít dung dịch.

  D. Số gam chất tan tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà

  Câu 13) Hãy chọn phát biểu đúng nhất về dung dịch “ Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của”

  A. Chất rắn và chất lỏng C.Chất rắn và chất tan

  B. 2 chất lỏng D. Chất tan và dung môi

  Câu 12) Hòa tan 11,7g NaCl vào nước để được 0,5 lit dung dịch. Dung dịch có nồng độ mol là:

  A. 0,1M; B. 0,2M C.0,3M; D. 0,4M

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Dương Quá

  Đề 2

  Câu 1 : Hãy cho biết các chất sau đây chất nào thuộc hợp chất oxit, axit, bazơ, muối : CO2, MgCl2, NaOH ,H2SO4.

  Câu 2: Cho các chất sau : K, CaO, S. Hãy cho biết chất nào tác dụng với :

  a) Oxi b) Nước . Viết phương trình hóa học xảy ra .

  Câu 3 : Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 72 gam NaCl trong 200 gam nước thì được dung dịch bão hòa .

  Câu 4 : Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch khi hòa tan 15 gam HCl vào 45 gam nước .

  Câu 5 : Hòa tan hết 5,6 gam Fe cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl .

  a) Tính thể tích khí H2 thoát ra(đktc) .

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl cần dùng .

  c) Tính nồng độ phần tram của dung dịch sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho các chất KMnO4, Bao2,K,SO3,CuO.Hãy viết phương trình hóa học với các trường hợp:
  a,Chất tác dụng với khí Hidro ở nhiệt độ cao.
  b,Chất tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh hoặc hóa đỏ.
  c,Chất bị nhiệt phân hủy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Hòa tan 50g Na2SO4 vào 150g nước ở nhiệt độ 50oc. Cho biết dd thu đc đã bão hòa hay chưa , biết độ tan của Na2SO4 ở 50oc =48,8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  đề kt 1tiết hóa hkII 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  cho 200ml dung dịch NaOH 2M phản uứng vs 200g dung dịc H2SO4 4,9%. Tính khối lượng muối sau phản ứng

  5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  BỒI DƯỠNG HS GIỎI HÓA 8

  GIÚP EM VỚI MẤY ANH CHỊ :(

  ĐỀ 1

  Câu 1:

  1.1 Từ các chất KClO3; Zn; H2; MnO2; Cu, BaO. Hãy viết các phương trình hóa học cần thiếu ( và ghi điều kiện phản ứng, nếu có) để điều chế Bari hidroxit

  1.2 Cho các phương trình hóa học sau:

  a/ 2A + 5O2 4CO2 + 2H2O

  b/ 2FeS + 10H2SO4 ➝ B + 9SO2+ 10H2O

  c/ H2S + 3/2O2 C + H2O

  d/ Fe3O4 + xD 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

  Xác định x và công thức hóa học của A,B,C,D

  Câu 2: Một hợp chất A có phân tử gồm hai nguyên tử X và một nguyên tử Oxi. Phân tử khối của A bằng 38,75% phân tử khối của CuSO4.

  a/ Xác định công thức hóa học của A?

  b/ Hòa tan X vào nước có pha sẳn vài giọt dung dịch phe-nol-ph-ta-le-in không màu thì có hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình hóa học?

  Câu 3: Cho phản ứng sau: R+ Cl2 RCl3

  Biết rằng để phản ứng hết với 10,8g R cần phải dùng hết 13,44 lít khí Clo

  a/ Xác định R?

  b/ Nếu đốt 10,8g R nói trên trong bình chứa V lít khí Oxi. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta cho toàn bộ chất rắn thu được thu được sau phản ứng vào lượng dư axit Clohidric HCl thì thấy có 3,36 lít khí hidro sinh ra.

  Hãy tính V và khối lượng axit đã tham gia phản ứng? Biết rằng oxit bazo tác dụng với axit tạo ra muối và nước

  Câu 4: a/Muối sunfat của nguyên tố R có chứa 28% khối lượng nguyên tố R. Biết R có hóa trị (III). Xác định R?

  b/ Cho 8,2g hồn hợp gồm Mg và 2,8g kim loại R tác dụng với dung dịch chứa 43,8g axit Clohidric. Hỏi sau phản ứng hỗn hợp có tan hết hay không? Vì sao?

  Câu 5: Dẫn từ từ 8,96 lít khí hidro qua m gam oxit FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thu được 7,2g nước và 28,4g hồn hợp A gồm 2 chất rắn.

  a/ Tính m?

  b/ Tìm công thức hóa học của oxit trên? Biết rằng A chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

  Câu 6: Sau khi nung 142,2g thuốc tím người ta thu được 8,064 lít khí Oxi

  a/ Tính % KMnO4 đã bị phân hủy?

  b/ Tính khối lượng chất rắn còn lại sau khi nung?

  Câu 7: Cho dung dịch natri cacbonat vào 2 ống nghiệm: Ống 1 đựng nước; Ống 2 đựng dung dịch canxi hidroxit

  a/ Nêu hiện tượng xảy ra?

  b/ Biết rằng natri cacbonat tác dụng với canxi hidroxit tạo ra canxi cacbonat và natri hidroxit. Hãy viết phương trình hóa học?

  Lưu ý: Các thể tích khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  CTHH của đường là C12H22O11

  a, có bao nhiêu mol nguyên tử C,H,O trong 1,5 mol đường

  b, tính khối lượng mol phân tử của đường

  c, trong 1 mol đường có bao nhiêu g mỗi nguyên tố C,H,O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hỗn hợp khí X gồm H2, C2H4,C3H6. Trong đó số mol của C2H4 bằng số mol của C3H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 7,6. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch HCl, NaOH,Na2SO4,NaCL,NaNo3?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho Ba(OH)2 có dư vào dd FeCl2, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi có khối lượng không đổi thu được chất rắn A. Trong A gồm có những chất nào?

  A. FeO, CuO, Al2O3. B. Fe2O3, CuO, BaSO4.

  C. FeO, CuO, BaSO4. D. Fe2O3, CuO.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1) khi phân hủy 500gam CaCO3 thu được bao nhiêu gam CaO và bao nhiêu lít CO2 ở đktc

  2) phân hủy NaHCO3 thu được 10,6gam của Na2CO3 ; nước và CO2. Tính khối lượng NaHCO3 và thể tích của O2 ở đktc ( 10,6gam của Na2CO3 thối nhá )

  3) đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm CO2 và H2 cần dùng 4,48lít oxi ở đktc thể tích khi sinh ra chứa 3,36lít CO2 ở đktc. Haỹ tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

  Giúp mình với thank mn trước nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  câu 1 : trình bày được tính chất hóa học của O2 , H2 , H2O ? phương pháp điều chế

  câu 2 : khái niện về oxit , axit , bazo , muối . Cho 3 ví dụ . phân loại các hóa chất trên

  câu 3 : khái niệm độ tan , nồng độ dung dịch . viết công thức tính

  câu 4 : hoàn thành các PTHH sau :

  1) B2O5 + H2O --> ?

  2) AL + H2SO4 --> ? + ?

  3) KMnO4 -tO->

  4) KClO3 -tO->

  5) KNO3 -tO->

  6) Cu + ? --> CuO

  7) ? + H2O --> NaOH + ?

  8) Fe + ? --> ? + H2

  9) ? + ? --> K2O

  10) H2 + ? --> Pb + ?

  câu 5 : cho các chất : KMnO4 , BaO , Al , P2O5 , Ag , Al2O3 , CaO , Fe , SO3 , Cu , Fe2O3 , KClO3 . hãy viết PTHH của :

  1. chất tác dụng với H2O tạo dung dịch làm quỳ tím --> xanh

  2. chất tác dụng với H2O tạo dung dịch là quỳ tím --> đỏ

  3. chất tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2

  4. chất bị nhiệt phân hủy

  câu 6 : cho 5,6 g Fe vào bình chứa dung dịch axit sunfuric

  a) viết PTHH

  b) tính khối lượng các sản phẩm tạo thành

  c) nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g Fe ?

  câu 7 : cho 112 ( g) oxit của 1 kim loại tác dụng với H2O tạo ra 148 ( g) bazo . xác định oxit của kim loại

  câu 8 : cho 4.6 ( g) Na tác dụng với 70 (g) H2O . tính nồng độ % của dung dịch tạo thành sau phản ứng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho a gam hỗn hợp CaO và Ca tác dụng với H2O dư sinh ra 4,48 lít khí H2 sau khi phản ứng kết thúc làm bay hơi hết nước người ta thu được 22,2gam chất rắn

  a) Tính a

  b) tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Câu 1: Cho các chất sau: SO2 ; KMNO4 ; CuO ; Na ; P2O5 ; Na2O ; K ; Au ; Cu ; MgO; C ; CH4 ; N2 ; Mg ; Cl2 ; K2MNO4 ; KClO3.

  a) H2O Phản ứng được với chất nào? Viết phương trình.

  b) O tác dụng được với chất nào? Viết phương trình

  c) Chất nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm? Viết phương trình?

  Câu 2: Cho các chất sau: NaCl ; Fe2O3 ; Ca(OH)2 ; KHCO3 ; SO2 ; H2SO4 ; HCl ; Na2S

  - Phân loại và gọi tên.

  Câu 4: Hòa tan 5,6g KOH vào nước 500ml dd . Tính C% của dd

  Câu 5: Hòa tan 20g KNO3 vào 50g nước dd bão hòa. Tính độ tan của dd.

  Câu 6: Cho 5,6g sắt tác dụng vừa đủ với dd HCl

  a) Tính VH2 ở đktc

  b) Tính khối lượng NaCl tạo thành

  c) Tính C% dd thu được ( FeCl2)

  M.n ơi, m.n giúp em với ạ. E cảm ơn nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  thủy ngân là một chất độc. Hãy nêu phương pháp đơn giản để lọai bỏ thủy ngân rơi vào rãnh bàn, ghế khó lấy ra được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  B1: cho 2,24 lít SO4 (đktc) tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M . tính khối lượng các chất sau khi phản ứng?
  B2:a) Ca --> CaO --> Ca(OH)2 --> CaCO3 --> CaO --> CaCl2
  P/S : bạn nào biết làm thì giúp mình nhanh với .Mai mình kiểm tra bài này rồi .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Bài 9:

  Trong một phòng học có chièu dài 12m, chiều rộng 7m, chiều cao 4m.

  A, Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học.

  B, Trong phòng học có 50 em học sinh, hãy tính thể tích khí CO2 thở ra trong 45 phút, biết rằng một học sinh thở ra 2 lít khí (thể tích CO2 chiếm 4%) một lần, một phút thở ra khoảng 16 lần.

  Bài 10:

  Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lít. Sau đó, người ta dùng khí CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng? Biét rằng khí CO2 nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO2 tính ở đktc.

  Bài 11:

  A, Hãy nêu những công thức hóa học oxit phi kim không phải là oxit axit và giải thích điều phủ nhận đó.

  B, Hãy nêu những kim loại ở trạng thái hóa trị cao cũng tạo ra oxit axit.

  C, Nung a gam KClO3 và b gam KmnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  trộn 200g dd CuCl 1M với 200g đ naoh 10.% sau pư lọc bỏ kết tủa thu đc dd A. Nung kết tủa đến khối lương không đổi.

  a) tính C% của các chất trong A (D của cucl+1.12g/ml)

  b) tính khối lượng chất rắn sau khi nung kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA