OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phản ánh đúng khó khăn mà các nước châu Phi gặp phải sau khi giành độc lập dân tộc?

  • A. 
   Xung đột về sắc tộc và tôn giáo.
  • B. 
   Thiếu nhân công lao động.
  • C. 
   Nạn đói liên miên nợ nần chồng chất dịch bệnh.           
  • D. 
   Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khó khăn mà các nước châu Phi gặp phải sau khi giành độc lập dân tộc bao gồm:

  - Xung đột sắc tộc, tôn giáo, đảo chính và nội chiến diễn ra liên miên.

  - Bệnh tật và mù chữ.

  - Bùng nổ dân số.

  - Đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc vào nước ngoài.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207993

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF