OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết trong những năm 1945 - 1991 là

  • A. 
   hòa bình, trung lập và ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
  • B. 
   hòa bình, kiên quyết chống chính sách gây chiến của chủ nghĩa đế quốc.
  • C. 
   hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
  • D. 
   hòa dịu, đi đầu trong việc ủng hộ phong trào dân tộc dân chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng và Nhà nước Xô Viết thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và giúp đỡ các nước Xã hội chủ nghĩa. Đây là đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô viết trong những năm 1945 – 1991.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207937

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF