ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1960, 17 nước châu Phi được trao trả độc lập khởi nguồn từ sự kiện nào?

  • A. 
   Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).
  • B. 
   Hiệp định Giơnevơ (1954).
  • C. 
   Tuyên bố “Phi thực dân hóa” (1960).
  • D. 
   Sự thành lập Phong trào không liên kết (1955).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tuyên bố Phi thực dân hóa được thông qua theo Nghị quyết số 1514 (XV) ngày 1/4/1960 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo đó, các nước thực dân sẽ phải trao trả lại nền độc lập cho các thuộc địa của mình. Đây là sự kiện khởi nguồn để 17 nước châu Phi được trao trả độc lập trong năm 1960.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207977

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF