OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công và Ma Cao vào thời gian nào?

  • A. 
   Tháng 7 và tháng 12 - 1997.
  • B. 
   Tháng 7 và tháng 12 - 1999.
  • C. 
   Tháng 7 - 1997 và tháng 12 - 1999.
  • D. 
   Tháng 12 - 1997 và tháng 7 - 1999.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7 - 1997) và Ma Cao (12 - 1999).

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207942

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON