ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cũng được xếp vào phong trào giải phóng dân tộc?

  • A. 
   Chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân.
  • B. 
   Cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc là sự tiếp nối của phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. 
   Nó là sự áp bức, kì thị của người da trắng với người da màu.
  • D. 
   Nó lật đổ quyền thống trị của thực dân da trắng ở Nam Phi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cũng được xếp vào phong trào giải phóng dân tộc vì chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân. Đánh đổ được chế độ này cũng là đánh đổ được một hình thái áp bức, bóc lột thực dân.

  Đáp án cần chọn là: A

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207982

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF