OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của tình hình kinh tế- xã hội châu Phi sau khi giành độc lập là

  • A. 
   Đặc điểm chung của tình hình kinh tế- xã hội châu Phi sau khi giành độc lập là
  • B. 
   Đặc điểm chung của tình hình kinh tế- xã hội châu Phi sau khi giành độc lập là
  • C. 
   Kinh tế có bước phát triển nhưng chính trị bất ổn.
  • D. 
   Chính trị ổn định nhưng kinh tế lại lạc hậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bước vào thời kì xây dựng đất nước. Mặc dù đạt được một số thành tựu nhưng rất nhiều nước châu Phi vẫn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định và khó khăn do xung đột, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207996

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON