OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải đường lối xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Bảo vệ hoà bình, an ninh thế giới.
  • B. 
   Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
  • C. 
   Mở rộng liên minh quân sự ở Châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh.
  • D. 
   Viện trợ, giúp đỡ nhiều nước xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

  => Đáp án C: Không phải chính sách ngoại giao của Liên Xô.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207936

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF