ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào?

  • A. 
   18-1-1949.
  • B. 
   18-1-1950.
  • C. 
   18-1-1951.
  • D. 
   20-1-1950.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 18-1-1950, Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207943

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF