ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hiểu như thế nào là chế độ Apácthai?

  • A. 
   Là sự phân biệt con người dựa trên tài sản.
  • B. 
   Là sự phân biệt con người dựa trên chủng tộc (màu da).
  • C. 
   Là sự phân biệt con người dựa quốc gia.
  • D. 
   Là sự phân biệt con người dựa trên cơ sở văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Apacthai (tiếng Hà Lan: Apartheid) là chính sách phân biệt chủng tộc trước đây đã được tiến hành ở Nam Phi. Từ apartheid trong tiếng Hà Lan dùng ở châu Phi có nghĩa là sự riêng biệt, nó miêu tả sự phân chia chủng tộc giữa thiểu số người da trắng và phần đông dân số người da đen

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207971

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF