ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét hàm số \(y = \frac{{{x^2}}}{{x - 1}}\)

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  • A. 
   Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4
  • B. 
   Hàm số có giá trị cực đại bằng 4
  • C. 
   Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0
  • D. 
   Hàm số có giá trị cực đại bằng 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số \(y = \frac{{{x^2}}}{{x - 1}}\) xác định \(\forall x \ne 1\)

  Ta có \(y' = \frac{{{x^2} - 2x}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\) xác định \(\forall x \ne 1\)

  \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = 2
  \end{array} \right.\)

  Bảng biến thiên 

  Hàm số không tồn tại giá trị lớn nhất. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45135

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA