RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = \log _2^2x - 4{\log _2}x + 1\) trên đoạn [1;8].

  • A. 
   m=-2
  • B. 
   m=1
  • C. 
   m=-3
  • D. 
   m=-5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \({\log _2}x = t\) với  \(x\in \left[ {1;8} \right] \Rightarrow t \in \left[ {0;3} \right]\)

  Khi đó ta xét hàm số \(f(t) = {t^2} - 4t + 1\)

  \(f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2\). 

  \(\begin{array}{l}
  \mathop {\min }\limits_{x \in \left[ {1;8} \right]} y = \mathop {\min f\left( x \right)}\limits_{t \in \left[ {0;3} \right]}  = \min \left\{ {f\left( 0 \right);f\left( 2 \right);f\left( 3 \right)} \right\} = \\
  f\left( 2 \right) =  - 3
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4195

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA