ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  GTLN của hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\) trên khoảng (0;4) đạt được

  • A. 
   x=1
  • B. 
   x=-1
  • C. 
   \(\sqrt 2 \)
  • D. 
   Không tồn tại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét \(y' = \frac{{\sqrt {{x^2} + 1}  - \left( {x + 1} \right)\frac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}}}{{{x^2} + 1}} = \frac{{1 - x}}{{{{\left( {\sqrt {{x^2} + 1} } \right)}^3}}}\)

  Ta có y' = 0 => x = 1

  Vậy hàm số có GTLN bằng \(\sqrt 2 \) khi x = 1 . Chọn đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45111

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA