RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để hàm số \(y = - {x^3} - 3{x^2} + m\)  có giá trị nhỏ nhất trên [-1;1] bằng 0?

  • A. 
   m=0
  • B. 
   m=6
  • C. 
   m=4
  • D. 
   m=2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét hàm số \(y = - {x^3} - 3{x^2} + m\) trên [-1;1].

  \(\begin{array}{l} y' = - 3{x^2} - 6x\\ y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = - 2 \end{array} \right. \end{array}\)

  Vì \(x \in \left[ { - 1;1} \right] \Rightarrow x = 0\)

  \(\begin{array}{l} y( - 1) = - 2 + m\\ y(0) = m\\ y(1) = - 4 + m \end{array}\)

  Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1;1] là  \(y(0) = - 4 + m\)

  Ta có:  \(- 4 + m = 0 \Leftrightarrow m = 4\).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4198

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA