RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào do tác dụng của trọng lực? 

  • A. 
   Xe đi trên đường. 
  • B. 
   Thác nước đổ từ trên cao xuống.
  • C. 
   Mũi tên bắn ra từ cánh cung. 
  • D. 
   Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chuyển động của thác nước đổ từ trên cao xuống là chuyển động do tác dụng của trọng lực

  ⇒ Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124356

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA