RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trên hình vẽ a và b: \(F_{1}\) và \(F_{2}\) là các lực tác dụng lên các vật (1) và (2), \(v_{1}\)và \(v_{2}\) là vận tốc ban đầu của các vật. 

  Trong các kết luận sau đây, kết quả nào là đúng?

  2

  • A. 
   Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) tăng.
  • B. 
   Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) giảm.
  • C. 
   Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) tăng.
  • D. 
   Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Vì khi lực  \(F_{1}\) cùng phương cùng chiều  \(v_{1}\) làm tăng chuyển động của vật, vận tốc tăng,  và \(F_{2}\)  cùng phương ngược chiều với \(v_{2}\) nên làm cản trở chuyển động, vận tốc giảm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8743

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA