RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. 

  • A. 
   Vận tốc không thay đổi
  • B. 
   Vận tốc tăng dần
  • C. 
    Vận tốc giảm dần
  • D. 
   Có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn câu D.

  Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần, vì lực có thể làm thay đổi vận tốc của vật

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8741

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA