RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống: Lực là nguyên nhân làm ... vận tốc của chuyển động.

  • A. 
   Tăng
  • B. 
   Không đổi
  • C. 
   Giảm
  • D. 
   Thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8746

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA