RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình nào sau đây mô tả hai lực cân bằng?

   

  • A. 
   Hình (a)  
  • B. 
   Hình (b)
  • C. 
   Hình (c)   
  • D. 
   Hình (d)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình d mô tả hai lực bằng nhau, ngược chiều và cùng nằm trên đường thẳng, đó là hai lực cân bằng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41637

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA