RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

  câu 5

  • A. 
   \({F_3} > {\rm{ }}{F_2} > {\rm{ }}{F_1}\)
  • B. 
   \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)
  • C. 
   \({F_1} > {F_2} > {F_3}\)
  • D. 
   Một cách sắp xếp khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A

  \({F_3} > {\rm{ }}{F_2} > {\rm{ }}{F_1}\) vì \({F_3} = 2{F_2} = 3{F_1}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8748

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA