RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:   .... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

  • A. 
   Vecto
  • B. 
   Thay đổi
  • C. 
   Vận tốc
  • D. 
   Lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8745

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA