RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống :

  Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do…………………… của cát nên vận tốc của bóng bị………………………………………

  • A. 
   lực hút , giảm
  • B. 
   lực cản , giảm
  • C. 
   lực cản , tăng
  • D. 
   lực hút , tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do lực cản của cát nên vận tốc của bóng bị giảm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41634

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA