RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng? 

  • A. 
   Cùng phương cùng chiều với vận tốc. 
  • B. 
   Cùng phương ngược chiều với vận tốc.
  • C. 
   Có phương vuông góc với vận tốc. 
  • D. 
   Có phương bất kì so với vận tốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta phải tác dụng một lực cùng phương cùng chiều với vận tốc

  ⇒ Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124355

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA