OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên cùng quãng đường 21km, ô tô đi hết 24 phút còn xe máy đi hết 36 phút. Hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô-mét?

  • A. 
   Ô tô; 12,5km/giờ 
  • B. 
   Ô tô; 17,5km/giờ 
  • C. 
   Xe máy; 12,5km/giờ 
  • D. 
   Xe máy; 17,5km/giờ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi: 24 phút = 0,4 giờ ; 36 phút = 0,6 giờ

  Vận tốc của ô tô là:

  21 : 0,4 = 52,5 (km/giờ)

  Vận tốc của xe máy là:

  21 : 0,6 = 35 (km/giờ)

  Ta có: 52,5 km/giờ > 35 km/giờ.

  Vậy vận tốc ô tô lớn hơn.

  Hiệu hai vận tốc là:

  52,5 – 35 = 17,5 (km/giờ)

  Đáp số: ô tô; 17,5 km/giờ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269524

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON