OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 20 phút 18 giây, quãng đường thứ hai đi hết 18 phút 35 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

  • A. 
   38 phút 52 giây
  • B. 
   38 phút 53 giây 
  • C. 
   39 phút 52 giây 
  • D. 
   39 phút 53 giây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thời gian người đó đi cả hai quãng đường đó là:

  20 phút 18 giây + 18 phút 35 giây = 38 phút 53 giây

  Đáp số: 38 phút 53 giây.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269522

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON