OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 1155cm2 và có đáy bé kém đáy lớn 33m. Người ta kéo dài đáy bé thêm 20 m và kéo dài đáy lớn thêm 5m về cùng một phía để được hình thang mới. Diện tích hình thang mối này bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài là 51m. Hãy tính đáy bé, đáy lớn của thửa ruộng ban đầu.

  • A. 
   Đáy bé: 25 m Đáy lớn: 58 m
  • B. 
   Đáy bé: 21 m Đáy lớn: 54 m
  • C. 
   Đáy bé: 22 m Đáy lớn: 55 m
  • D. 
   Đáy bé: 20 m Đáy lớn: 53 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   Hình thang AEGD có diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 30m và chiều dài 51m. Do đó diện tích hình thang AEGD là:       51 x 30 = 1530 ( m2 )

  Diện tích phần tăng thểm BEGC là: 1530 - 1155 = 375 ( m2 )

  Chiều cao BH của hình thang BEGC là:

  375 x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m )

  Chiều cao BH cũng là chiều cao của hình thang ABCD. Do đó tổng 2 đáy AB và CD là:    

  1552 x 2 : 30 = 77 ( m )

  Đáy bé là: ( 77 - 33 ) : 2 = 22 ( m )

  Đáy lớn là : 77 - 22 = 55 ( m )

  Đáp số: Đáy bé: 22 m

  Đáy lớn: 55 m

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269497

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON