OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hình thang có diện tích là 60m2, hiệu hai đáy bằn 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy, biết rằng nếu đáy lớn được tăng thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6m2.

  • A. 
   Đáy lớn là 10 m Đáy bé là 6 m
  • B. 
   Đáy lớn là 14 m Đáy bé là 8 m
  • C. 
   Đáy lớn là 14 m Đáy bé là 10 m
  • D. 
   Đáy lớn là 12 m Đáy bé là 8 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiều cao của tam giác ABE và cũng là chiều cao của hình thang bằng:

  6 x 2 : 2 = 6 (m)

  Tổng hai đáy của hình thang ABCD là: 60 x 2 : 6 = 20 (m)

  Đáy lớn là (20 + 4) : 2 = 12 (m)

  Đáy bé là 12 - 4 = 8 (m)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON