OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho một số tự nhiên có ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái số đó được số mới có 5 chữ số. Lấy số mới này chia cho số đã cho thì được thương là 721 không dư. Tìm số tự nhiên só ba chữ số đã cho.

  • A. 
   115
  • B. 
   118
  • C. 
   128
  • D. 
   125

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi số cần tìm là abc ( a > 0 ; a, b, c < 10 ). Số mới là 90abc. Theo bài ra ta có:

  90abc : abc = 721

  ( 90 000 + abc ) : abc = 721

  90 000 : abc + abc : abc = 721

  90 000 : abc = 721 - 1

  90 000 : abc = 720

  abc = 90 000 : 720

  abc = 125

  Vậy số cần tìm là 125

  Đáp số: 125.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269491

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON