OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính:  3 năm 6 tháng + 12 năm 7 tháng + 5 năm 9 tháng.

  • A. 
   21 năm 10 tháng 
  • B. 
   22 năm 
  • C. 
   20 năm 10 tháng 
  • D. 
   21 năm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  3 năm 6 tháng + 12 năm 7 tháng + 5 năm 9 tháng

  = 15 năm 13 tháng + 5 năm 9 tháng

  = 16 năm 1 tháng + 5 năm 9 tháng (vì 13 tháng = 1 năm 1 tháng)

  = 21 năm 10 tháng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269523

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON