OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm . Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ? 

  • A. 
   189  sản phẩm  
  • B. 
   179  sản phẩm  
  • C. 
   185  sản phẩm  
  • D. 
   175  sản phẩm  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

  112 : ( 8  x  2 ) = 7 ( sản phẩm ).  

  Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là:

  9 x 3 = 27 ( giờ ).  

  Trong ba ngày người thợ đó  được tất cả số sản phẩm là :

  7  x 27 = 189 ( sản phẩm ).  

   Đáp số : 189  sản phẩm  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269457

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON