OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m; chiều rộng 0,6m và chiều cao 0,9m. Hỏi người ta phải đổ vào trong bể cá đó bao nhiêu lít nước để lượng nước trong bể cao 0,6m?

  • A. 
   972 lít 
  • B. 
   648 lít 
  • C. 
   324 lít 
  • D. 
   234 lít 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số lít nước cần đổ vào bể cá cảnh để lượng nước trong bể cao 0,6m là:

  1,8 × 0,6 × 0,6 = 0,648 (m3)

  0,648m3 = 648dm3 = 648 lít

  Đáp số: 648 lít.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269519

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON