OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bạn An có 170 viên bi gồm 2 loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng 1/9 số bi màu xanh bằng 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

  • A. 
   90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ
  • B. 
   85 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ
  • C. 
   80 viên bi xanh; 90 viên bi đỏ
  • D. 
   82 viên bi xanh; 86 viên bi đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì  số bi đỏ bằng  số bi xanh nên nếu ta coi số bi xanh là 9 phần thi số bi đỏ là 8 phần như thế và tổng số bi là 170 viên bi. 

  Tổng số phần bằng nhau là :

  9 + 8 = 17 ( phần )

  1 phần ứng với số viên bi là:

  170 : 17 = 10 ( viên )

  Số bi xanh là:

  10 x 9 = 90 ( viên )

  Số bi đỏ là :

  10 x 8 = 80 ( viên )

  Đáp số: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269485

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON