ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

  • A. 
   Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. 
  • B. 
   Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 
  • C. 
   Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.
  • D. 
   Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trật tự hai cực Ianta tan rã vào năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô chính thức sụp đổ 

  Đáp án A, biểu hiện sự sụp đổ của Liên Xô. 
  Đáp án B: dấu hiệu tích cực trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho sự phát triển của Liên Xô chứ không đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô. 
  Đáp án D: biểu hiện sự sụp đổ của Liên Xô. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212389

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF